Snart 8.klassing

Takk for sist, alle som var på foreldremøte for nytt 8. trinn, onsdag 13.02.19. Dere som evnt. ikke hadde anledning til å være til stede kan se presentasjonen nederst på denne siden. Det ble opplyst om at nytt 8. trinn skal besøke Høyland ungdomsskole tirsdag 4. juni. Dette besøket må flyttes pga. eksamen. Vi ønsker elevene velkomne til å besøke skolen torsdag 06.06.19, kl. 12.30. De vil få nærmere opplysninger om dette på barneskolen.

Overgang barneskole – ungdomsskole 2018/2019

28.09.18: Møte mellom Marte Øygard /Irene Høyland for å avklare hvor Iglemyr-elevene hører til. 18.10.18: møte mellom ungdomsskolene. Kapasitet på skolene

29.oktober: Foreldremøte på Bogafjell skole, informasjon om at elevene blir tilbudt plass på Høyland ungdomsskole

Ca 1. november:
Elevene på barneskolene får et ”varselbrev” fra ungdomsskolen de bor nærmest. Her blir de informert om at de vil få et enkeltvedtak som sier at de bor nærmest XX skole og vil få plass der. Dette enkeltvedtaket kan det klages på. I varselsbrevet blir foresatte informert om dette.

November 2018 Irene besøker barneskolene Austrått, Iglemyr og Bogafjell, sammen med to elever, for å hilse på elevene som skal til Høyland neste skoleår, snakker med kontaktlærere og informerer om prosessen.
Vi forteller om overgangen til ungdomsskolen, om valg av språk, valgfag og sammensetning av klasser.

Uke 47:

Bygget til Høyland Ungdomsskole

Mandag 19.11.18, Austrått skole kl 11.00 – 12.00

Onsdag 21.11.18, Iglemyr skole kl 08.15 – 09.15

Torsdag 22.11.18, Bogafjell skole kl 08.15 – 09.15

Januar 2019. Høyland ungdomsskole sender ut enkeltvedtak (til alle elever som sokner til vår skole) Foresatte kan i etterkant av dette klage (dersom de mener det er gjort en feil) eller søke om at eleven deres får gå på en annen skole.

Uke 7

Onsdag 13.februar 2019, 18.00 – 19.00, Foreldremøte for neste års 8. Trinn
Gymnastikksalen, Høyland ungdomsskole
Rektor + Irene + FAU + Natteravnene?
Hilse på foreldre, informere om prosessen/datoer + 2. Fremmedspråk + valgfag

Torsdag 04.04.19:
Kontaktlærerne har satt opp grupper på 2-3-4 elever som bør/kan gå sammen på
ungdomsskolen.

Uke 17/2019:
Avdelingsleder Irene Ottøy Kristiansen, Sosialrådgiver Anette Simonsen Hagen og Avdelingsleder Gro Abeland besøker kontaktlærerne for 7. Trinn + eventuelt sosiallærer for å snakke litt rundt den enkelte elev. Dette for å sette sammen best mulig klasser på ungdomsskolen

Onsdag 24.04.18: kl 14.00-15.00, Austrått skole
Torsdag 25.04.18 kl 14.00 – 15.00, Iglemyr skole
Mandag 29.04.18: kl 14.00 – 15.00, Bogafjell skole

Dato kommer: Frist valg av språk og valgfag

Tirsdag 28. Mai 2019: Klasselistene frigis.

Tirsdag 4. juni 2019, kl 12.15: Elevene kommer til Høyland og hilser på ny klasse og kontaktlæreren sin. (Dato kan måtte flyttes dersom den kolliderer med vår muntlige eksamen)

SLT inviterer til bli kjent-kveld 4., 5. og 6. juni 2019
Her treffes klassene med foresatte, på Ganddal fritidsklubb. Egen invitasjon kommer

Ta med ”Heftet om meg”

 

«Heftet om meg»

Vi ønsker at elevene i løpet av våren lager et lite presentasjonshefte om seg selv.

Dette heftet skal gjøre det lettere for den nye kontaktlæreren å bli kjent med den enkelte elev. Regien på innholdet kan de ulike elevene for det meste stå for selv, men det hadde vært greit om de skrev litt om sine fritidsaktiviteter, om ynglingsfagene sine på skolen, om «ufarlige» ting som familien sin, hva de gleder seg til/evnt gruer seg til ved å begynne på ungdomsskolen. Tegninger/illustrasjoner pynter selvsagt opp, og et bilde av seg selv hadde vært fint å ha med. Disse punktene er det fint om er med :

  • Presentasjon av deg selv – hvem er du?
  • Fritidsinteresser – Hobby
  • Yndlingsfag på skolen
  • Hva gleder du deg til, eller gruer deg til når du skal begynne på ungdomsskolen?
  • Tegninger, illustrasjoner, pynt…
  • Bilde hadde vært fint
  • Leveres ny kontaktlærer i juni

Hvordan dette skal organiseres på den enkelte barneskole, legger selvsagt ikke vi oss opp i, men vi tror det kan være greit at elevene jobber litt med et slikt hefte, ikke minst for å bearbeide sine egne tanker og følelser omkring overgangen til et nytt skoleslag.

Når elevene i mai/juni kommer på besøk og møter sine nye kontaktlærere og klasser/grupper, skal dette heftet overleveres.

Last ned brevet her: Overgang barneskole-ungdomsskole 2018 – 2019