Trivselslederprogrammet

Trivselsleder Logo

Høyland ungdomsskole deltar fra august 2015 på Trivselsprogrammet. Det er et program som retter seg inn mot elevenes utemiljø og aktiviteter i friminuttene. Programmet baserer seg på at elever blir tildelt rolle som «Trivselsleder» og skal stå for gjennomføring av forskjellige aktiviteter. Trivselslederne kan bare være elever som ikke er involvert i mobbing.  
Med Trivselsprogrammet legger mobbefrie trivselsledere fra 4.-10 trinn til rette for økt aktivtitet i storefriminuttene. Pr. april 2012 benytter 670 skoler i Norge Trivselsprogrammet. Det er representert i alle landets fylker og i mer enn 100 kommuner. 70 av medlemsskolene er kombinert- eller ungdomsskoler.I tillegg til å øke aktivitetsnivået, skal de valgte trivselslederne jobbe for å inkludere alle elevene i aktivitetene, slik at ingen går alene. Trivselslederne blir sendt på kurs for opplæring i ulike aktiviteter. Skolene har gitt gode tilbakemeldinger om økt aktivitet, mindre konflikter og ansvarsfulle trivselsledere. På forsiden av nettsiden www.trivselsleder.no ligger anbefalinger fra Norges mest kjente aktører innen antimobbearbeid. Dette blant annet pga antatte sammenhenger mellom lediggang (kjedsomhet) og mobbing. Trivselsprogrammet for friminuttene gir god synergieffekt med kroppsøving. Trivselsprogrammets mål er å "fremme økt og mer variert aktivitet  i friminuttene- legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner- redusere konflikter blant elever- fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt." Les mer på www.trivselsleder.no