Regler for bruk av IKT på Høyland ungdomsskole

Utlån og bruk av Chromebook
Hver enkelt maskin er skolens eiendom. Elevene får låne en egen maskin som beholdes den tiden eleven går på skolen. Maskinen og strømkabel leveres tilbake når eleven slutter på skolen. Maskinen blir merket på undersiden med strekkode (S/N) og elevens navn. Denne koden brukes til å registrere hvem maskinen er utlånt til. Skolen kan når som helst ta inn maskinen og bytte den med en annen.
Læreren bestemmer når elever skal benytte seg av IKT systemene på skolen.
Elever kan lagre data i Googles løsning for skole (Google for Education). Eleven er ansvarlig for å ta vare på egne dokumenter ved å lagre dem på Google Disk.

Det meste er lov, men det er ikke lov å:

 • dele eget brukernavn og passord med andre.
 • bruke andre sitt brukernavn og passord.
 • streame video, musikk, lyd og spill uten tillatelse fra lærer.
 • laste ned, oppbevare, distribuere eller kopiere materiale som bryter med regler for opphavsrettigheter eller andre norske lover og forskrifter.
 • laste ned og vise upassende materiale.

Eleven skal ikke:

 • forsøke å endre maskinvaren på noen som helst måte.
 • klistre på andre merker eller dekorere maskinen.
 • fjerne eksisterende klistremerker/logoer fra maskinen.
 • bytte maskinen med andre elever.
 • ta maskinen med seg ut i friminutt og midttime.
 • spise eller drikke når maskinen er på pulten.
 • transportere maskinen uten egnet beskyttelse (veske eller skolesekk).

Hjemmebruk og lading
Elevene kan bruke maskinen hjemme i forbindelse med skolearbeid.
Legg merke til følgende punkter for hjemmebruk:

 • Eleven lader maskinen hjemme og tar den med på skolen ferdig ladet.
 • Lader skal ikke tas med på skolen.
 • Foresatte er ansvarlige for hva elevene får tilgang til utenom skoletid.

Elevene kan bruke maskinen hjemme i forbindelse med skolearbeid.
Legg merke til følgende punkter for hjemmebruk:
Eleven lader maskinen hjemme og tar den med på skolen ferdig ladet.
Lader skal ikke tas med på skolen.
Foresatte er ansvarlige for hva elevene får tilgang til utenom skoletid.

Skader og erstatningsansvar
Oppstår det problemer med maskinene vil IKT-ansvarlig på skolen hjelpe elevene med å prøve å løse dette. For skader på skolens datautstyr gjelder Lov om skadeerstatning: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1969-06-13-26#KAPITTEL_1

Skolen kan ta stikkprøver og kjøre automatiske søk hvis en mistenker at reglene er brutt.
Brudd på disse reglene regnes som brudd på skolens ordensreglement.
Skolen kan uten forvarsel slette materiale som bryter med regler for bruk av IKT ved skolen.