Opplæringsloven §9a-Elevenes rettigheter

Opplæringsloven kapittel 9a og prinsipper for opplæringen slår fast at alle elever i grunnskoler, videregående skoler og skolefritidsordningen (SFO) har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. Det fysiske og psykososiale miljøet i skolen er av stor betydning for elevenes helse, trivsel og læreevne.

I høyremenyen finner du nyttige dokumenter som handler om skolens forebyggende arbeid og tiltak mot mobbing. Her vil du også finne informasjon om rettigheter og saksgang i saker som dreier seg om skolemiljøet for elevene.

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med skolen og be om å få snakke med rektor eller aktuell avdelingsleder.

Lenke: Kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø

Slik ser en Aktivitetsplan ut: Aktivitetsplan (lenke)