Elevpermisjoner

I følge opplæringslova (§ 2-1) har alle barn og unge rett og plikt til grunnskoleopplæring. Men det står også, i § 2-11, at kommunen kan gi permisjon når det er forsvarlig. Det er en betingelse for retten at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden, slik at eleven kan følge med i den allmenne undervisningen etter at permisjonstiden er ute.

Permisjon inntil 3 dager behandles av kontaktlærer.

Ved ønske om permisjon utover 3 dager, må søknad sendes rektor. Det er rektor ved den enkelte skole som behandler og avgjør slike søknader om permisjon.

Last ned Søknad om permisjon for elev