IK

Sandnes kulturskole og dans med IK

Elevene i innføringsklassen har fokus på å lære seg godt nok norsk til å kunne gå inn i ordinær undervisning raskest mulig. Det skjer først og fremst ved norskundervisning, men klassen har også andre fag hvor elevene også lærer norsk. Mange ord og begreper er kjente på morsmålet, men må læres på norsk. Dette er utfordrende og tar tid. Selv om klassen har  mest fokus på norsk har elevene likevel andre aktiviteter på skolen. Sandnes kulturskole stiller opp med dans og drama hver fredag. Det er alltid en populær time. Nå nærmer det seg sommerferie og de aller fleste elevene skal videre enten til videregående opplæring eller inn i klasser på nærskolene. Som de fleste andre elever i Norge gleder de seg til at sommeren kommer.

Forsøk i naturfag