HUS

Høyland ungdomsskole - skolegården

Høyland ungdomsskole

Undervisning på høyland startet høsten 1966. Høyland ungdomsskole var den første rene ungdomsskolen i Sandnes kommune. I årene 1999 – 2000 gjennomgikk skolen en omfattende modernisering og rehabilitering. En ny runde med rehabilitering av store deler av bygningsmassen ble gjennomført 2011-2012. Elevene er fordelt på 14 klasser.

Rektor ved skolen er Vigdis Vatne.