Til alle elever på 8, 9 og IK

Aktivitetsdag rundt Stokkelandsvannet onsdag 5.juni Flere av lærerne på 10.trinn er opptatt med muntlig eksamen denne dagen. Det blir derfor arrangert aktivitetsdag rundt Stokkelandsvannet. Kontaktlærere har nå delt inn klassene sine i grupper på 4-5 elever. Disse er så satt Les mer…

Samtidskunst 9B

Elevene på 9 trinn har jobbet med samtidskunst og digital kompetanse i kunst og håndverk. Oppgaven var å ta et bilde, å jobbe med to av de digitalt og to av de analogt. De skulle gjøre bildet sort hvitt, lage Les mer…

Samtidskunst 9C

Elevene på 9 trinn har jobbet med samtidskunst og digital kompetanse i kunst og håndverk. Oppgaven var å ta et bilde, å jobbe med to av de digitalt og to av de analogt. De skulle gjøre bildet sort hvitt, lage Les mer…

Informasjon om klagerett

Informasjonen gjelder klagerett på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Terminkarakterer er det ikke formell klagerett på. Hvem kan klage? Elever over 15 år har klagerett selv. Dessuten kan en annen person klage på elevens vegne, men da må eleven gi skriftlig fullmakt. Merk at Les mer…

Bli Med Å Bygg!

I to dager denne uken, har 9.trinns elever vært med på opplegget Bli Med Å Bygg. Opplegget drives av Byggopp (Opplæringskontor for Bygg- og Anleggsbransjen) og har som mål at elevene skal lære mer om mulighetene i disse bransjene, gjennom Les mer…