Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen

Foresatte på Høyland vil i neste uke få epost med informasjon og påloggingslink til foreldreundersøkelsen. I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte gi tilbakemelding om elevenes læring, trivsel og samarbeidet mellom hjem og skole.Tilbakemeldingene er viktige i arbeidet med å utvikle Continue Reading