Smittevern når skolene åpner

Regjeringen har nå utarbeidet veiledere for smittevern i skolene når de åpner. Den som gjelder for ungdomsskoler og videregående skoler finner dere her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/ Sandnes kommune og den enkelte skole er i gang med å utarbeide egne rutiner for smittevern Continue Reading