Smittevern på rødt nivå

Som nevnt tidligere er skolen nå på rødt nivå. Dette betyr skjerpede smittevernregler. Vedlagt ligger smittevernregler på rødt nivå på Høyland. Her finner dere udir sin veileder om smittevern på de ulike nivåene: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#nivainndeling-av-smitteverntiltak-trafikklysmodell Oppfordrer også alle til å følge Continue Reading