Smittevern når skolene åpner

Regjeringen har nå utarbeidet veiledere for smittevern i skolene når de åpner. Den som gjelder for ungdomsskoler og videregående skoler finner dere her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/ Sandnes kommune og den enkelte skole er i gang med å utarbeide egne rutiner for smittevern Continue Reading

Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen

Foresatte på Høyland vil i neste uke få epost med informasjon og påloggingslink til foreldreundersøkelsen. I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte gi tilbakemelding om elevenes læring, trivsel og samarbeidet mellom hjem og skole.Tilbakemeldingene er viktige i arbeidet med å utvikle Continue Reading