Geometri på 10.trinn

Denne perioden har vi jobbet med geometri på 10.trinn. Vi har hatt konstruksjon, tegning, speiling, parallellforskyving og perspektivtegning. Til dette arbeidet har vi brukt GeoGebra, et dynamisk matematikkprogram. Bruk av digitale hjelpemidler i matematikken er både lærerikt, spennende og gøy! Continue Reading