Lærere

Ingunn Hovland
Kontaktlærer 10A
Matematikk, naturfag og utdanningsvalg
ingunn.hovland@sandnes.kommune.no

Hege Wiik
Norsk og samfunnsfag
hege.wiik@sandnes.kommune.no

Siv-Merete Høiland
Faglærer
Norsk, samfunnsfag og fransk
siv-merete.hoiland@sandnes.kommune.no

Siri Øvrehus Solheim
Kontaktlærer 9C
Naturfag, matematikk, utdanningsvalg, KRLE og mat og helse
siri.ovrehus.solheim@sandnes.kommune.no

Renate Hamre
Kontaktlærer 10C
Norsk, engelsk, utdanningsvalg, samfunnsfag og arbeidslivsfag
renate.hamre@sandnes.kommune.no

Daniel Hølland
Kontaktlærer 8C
Naturfag, utdanningsvalg, naturfag, kroppsøving, musikk og natur, miljø og friluftsliv
daniel.holland@sandnes.kommune.no

Randi Oftedal
Faglærer
Matematikk og mat og helse
randi.oftedal@sandnes.kommune.no

Wenche Skårdal
Kontaktlærer 10B
Engelsk, krle og utdanningsvalg
wenche.skardal@sandnes.kommune.no

Anette T. Sjøgren
Faglærer
Norsk, kroppsøving og fysisk aktivitet og helse
anette.tjorve.sjogren@sandnes.kommune.no

Roald Sture
Faglærer
SNO
roald.sture@sandnes.kommune.no

Anne Marie Norekvål Knudsen
Kontaktlærer 8A
Norsk samfunnsfag og utdanningsvalg
anne.marie.norekval.knudsen@sandnes.kommune.no

Kaisa Ingersdatter Ingilæ
Faglærer
Matematikk, naturfag og natur, miljø og friluftsliv
kaisa.ingersdatter.ingila@sandnes.kommune.no

Ronny Nøglegaard
Kontaktlærer 9D
Engelsk, naturfag, trafikk, musikk og utdanningsvalg
ronny.noglegaard@sandnes.kommune.no

Ingunn Sviland
Faglærer
Matematikk, naturfag, kroppsøving, utdanningsvalg, forskning i praksis
 og fysisk aktivitet og helse
ingunn.sviland@sandnes.kommune.no

Stian Aske
Faglærer
Samfunnsfag, matematikk, norsk, KRLE og tysk
stian.aske@sandnes.kommune.no

Beate Iversen
Faglærer
Musikk og spansk
beate.iversen@sandnes.kommune.no

Therese Aase
Faglærer
Engelsk, KRLE, samfunnsfag, reiseliv og spansk
therese.aase@sandnes.kommune.no

Alice Grimsli
Faglærer
Kunst og håndtverk, naturfag, KRLE og design og redesign
alice.grimsli@sandnes.kommune.no

Jenny Helene Dahle
Kontaktlærer 9B
Norsk, utdanningsvalg samfunnsfag, engelsk og KRLE
jenny.helene.dahle@sandnes.kommune.no

Aase Stokkeland
Matematikk og naturfag
aase.stokkeland@sandnes.kommune.no

Magnus Skarung
Kontaktlærer 9A
Engelsk, samfunnsfag, norsk, kroppsøving og utdanningsvalg
magnus.skarung@sandnes.kommune.no

Tora Marie Løland
Faglærer
Engelsk, norsk og engelsk fordypning
tora.marie.loland@sandnes.kommune.no

Anne Soma
Faglærer
Kunst og håndverk, arbeidslivsfag og matematikk
anne.soma@sandnes.kommune.no

Kjetil Halvorsen
Kontaktlærer 8B
Norsk, KRLE, engelsk og utdanningsvalg
kjetil.halvorsen@sandnes.kommune.no

Kenneth Stevenson
Faglærer
Programmering, medier og informasjon,
 produksjon av varer og tjenester og samfunnsfag
kenneth.gilbert.stevenson@sandnes.kommune.no

Helge Kristoffersen
Faglærer
Norsk, KLRE og IK
helge.kristoffersen@sandnes.kommune.no

Mariann Seldal Lane
Kontaktlærer IK
Svømming, IK
mariann.s.lane@sandnes.kommune.no

Arild Nyvoll
Trinnleder IK
Musikk og IK
arild.nyvoll@sandnes.kommune.no

Kjell Nødland
Faglærer
IK
kjell.nodland@sandnes.kommune.no

Jørn Mathiesen
Faglærer
Matematikk, SNO, trafikk, naturfag, spesped. og IK
jorn.mathiesen@sandnes.kommune.no

Roy Lauritz Aase
Kontaktlærer 9E
Samfunnskunnskap, Krle og kunst og håndverk
roy.lauritz.aase@sandnes.kommune.no

Nina Sømme Kvarstein
Kontaktlærer 8E
Norsk, fysisk aktivitet og helse og kroppsøving
nina.somme.kvarstein@sandnes.kommune.no

John Austvoll
Kontaktlærer 8D
Norsk, samfunnskunnskap, engelsk og sal og scene
john.austvoll@sandnes.kommune.no

Dona-Miriam Bekink Hanan
Faglærer
Matematikk og mat og helse
dona-miriam.bekink.hanan@sandnes.kommune.no

Heidi Ims
Faglærer
Norsk, engelsk, matematikk, naturfag og Krle
heidi.ims@sandnes.kommune.no

Solveig Strand
Faglærer
Norsk, engelsk og kunst og håndverk
solveig.kristin.strand@sandnes.kommune.no

Espen Grønsdal
Faglærer
Matematikk og naturfag
espen.gronsdal@sandnes.kommune.no

Ansatte i permisjon:

Bjarte Kvame Øvrevik
Faglærer
Matematikk, naturfag, utdanningsvalg, kroppsøving
 og fysisk aktivitet og helse


bjarte.kvame.ovrevik@sandnes.kommune.no

Anne Lise Svennevig
Faglærer
Matematikk, kroppsøving, utdanningsvalg, naturfag og fysisk aktivitet og helseanne.lise.svennevig@sandnes.kommune.no

Birgitte Sørbø
Faglærer
Engelsk, KRLE og Sal og scene
birgitte.sorbo@sandnes.kommune.no