Administrasjon

Gro Abeland
Rektor
51973502
gro.abeland@sandnes.kommune.no

Irene Ottøy Kristiansen
Avdelingsleder 8.trinn
51973514
irene.ottoy.kristiansen@sandnes.kommune.no

Knut Hilleren
Avdelingsleder 10.trinn
51973503 / 46459447
knut.hilleren@sandnes.kommune.no

Kaisa Ingersdatter Ingilæ
Avdelingsleder 9. trinn
51793504
kaisa.ingersdatter.ingila@sandnes.kommune.no

Margun Grude Cassim
Administrasjonskonsulent
51973500
margun.grude.cassim@sandnes.kommune.no