Ukeplaner – 9. trinn

Opplegg for hjemmeskole er lagt ut under de respektive ukene.
Ukeplanene oppdateres senest kl. 19:00 før den aktuelle dagen.

9A

Uke: 2122232425

9B

Uke: 2122232425

9C

Uke: 2122232425

9D

Uke: 2122232425

9E

Uke: 2122232425