Ukeplaner – 9. trinn

Opplegg for hjemmeskole er lagt ut under de respektive ukene.
Ukeplanene oppdateres senest kl. 19:00 før den aktuelle dagen.

9A

Uke: 11121314 – 16

9B

Uke: 11121314 – 16

9C

Uke: 11121314 – 16

9D

Uke: 11121314 – 16

9E

Uke: 11121314 – 16