Ukeplaner – 8. trinn

Opplegg for hjemmeskole er lagt ut under de respektive ukene.
Ukeplanene oppdateres senest kl. 19:00 før den aktuelle dagen.

8A

Uke: 2122232425

8B

Uke: 2122232425

8C

Uke: 2122232425

8D

Uke: 2122232425

8E

Uke: 2122232425