Ukeplaner – 8. trinn

Opplegg for hjemmeskole er lagt ut under de respektive ukene.
Ukeplanene oppdateres senest kl. 19:00 før den aktuelle dagen.

8A

Uke: 11 1213 14 – 16

8B

Uke:11 1213 14 – 16

8C

Uke: 11 1213 14 – 16

8D

Uke: 11 1213 14 – 16

8E

Uke: 11 1213 14 – 16