Ukeplaner – 8. trinn

Ukeplanene gjelder fra mandag, den aktuelle uken.

8A

Uke: 23 4 56 – 7 – 8

8B

Uke: 2 34 56 – 7 – 8

8C

Uke: 23 456 – 7 – 8

8D

Uke: 23 4 56 – 7 – 8

8E

Uke: 2 3 4 56 – 7 – 8