Usikker is på alle vann i Sandnes

Vi vil gjøre oppmerskom på at politiet har gått ut med advarsler om at alle vann i Sandnes har usikker is. Politiet har fått flere meldinger om at barn og ungdommer er ute på isen på ulike vann. Vi ber alle foresatte snakke med ungdommene om at isen er utrygg og at de ikke må ferdes der. På Sandnes kommune sin hjemmeside kan vi få flere opplysninger om dette:

https://www.sandnes.kommune.no/kultur-fritid/friluftsliv/aktivitet-i-friluft/#heading-h2-7

Billede af Сергей Ремизов fra Pixabay