Ungdomsskolene er på gult nivå fra onsdag 20.01.21

Det er nå gjennom pressekonferanse i dag bekreftet at ungdomsskolene i Norge er på gult nivå. Enkelte kommuner med høyt smittepress kan velge å ha alle eller enkelte skoler på rødt nivå. I Sandnes følger vi de nasjonale retningslinjene og Høyland er på gult nivå fra onsdag av. Det betyr at klasser som er delt blir samlet igjen og regnes som en kohort. Vi velger å holde en klasse delt ut uka, fordi klassen har økt i antall elever og har nå litt lite rom ift elevtall. Informasjon om dette sendes foresatte i transponder. Henviser til klassenes ukeplaner for organisering av praktisk-estetiske fag, språk og valgfag.

På kommunens hjemmeside kan vi lese mer om å være på gult nivå:

https://www.sandnes.kommune.no/aktuelt/barneskolene-ned-til-gult-niva-igjen/