Digital undervisning for elever i karantene

I fra mandag av vil elever som er hjemme i karantene få noe undervisning via meet. Foresatte må da melde fra om at eleven er hjemme og skal være med på undervisning om morgenen. På mandag vil de få møte en mattelærer i 2.time (kl 9.00) og en norsk/engelsk/samfunn/krle-lærer i 3.time (kl 9.55) Elevene som er påmeldt via transponder vil få invitasjon til et eget classroom via sin googlemail.