Temadag om seksuell helse på 10.trinn 22.10.20

Skolehelsetjenesten arrangerer temadag for elevene i samarbeid med skolen. Vi inviterer gjesteforelesere og legger opp til en annerledes, spennende og nyttig skoledag med utvalgte tema om seksuell helse. Dialogundervisning med mulighet for refleksjon er sentralt. Tema er valgt i samsvar med skolens læreplaner. Temaet til helsesykepleier vil bli gjennomgått i klassene en time den 29.10.20.

Kroppens anatomi og fysiologi v/skolelegen

Seksualitet v/helsesykepleier og sexolog

Seksuell orientering og kjønnsidentitet v/FRI

Ung og gravid uten at det er planlagt, etiske dilemma v/Amathea

Prevensjonsundervisning m/kondomskole v/helsesykepleier

Lov og rett. Loven som beskyttelse. Egne grenser og alkohol v/politi

Bildet er tatt av congerdesign fra Pixabay