Nye læreplaner for 8. og 9.trinn

I høst jobber vi nå på 8. og 9.trinn etter nye læreplaner, kalt fagfornyelsen. 10.trinn skal fortsatt jobbe etter gamle læreplaner, bortsett fra i valgfag. I lenka under har udir laget en forklaring for elever om hva de nye læreplanene innebærer. Nederst i artikkelen finnes også en presentasjon med informasjon til foresatte.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/elever/

Bildet er tatt av Annalise Batista fra Pixabay