Busstreik

Dersom busstreiken ikke avverges, vil skoleskyssen i Rogaland bli stanset fra mandag av. Det vil ikke gå hverken skolebuss eller rutebuss. Elever som har rett på skoleskyss og ikke klarer å komme seg til skolen, vil få digital undervisning. Foresatte til disse elevene skal svare på en spørring i transponder, slik at vi vet hvem det gjelder. Elevene vil bli invitert inn til undervisning på meet kl 8.15, og må da sjekke mailen sin.