Velkommen til foreldremøter i uke 36

På grunn av hensynet til smittevern blir foreldremøtene i høst avholdt klassevis i klasserommene. Vi har dessverre bare plass til en foresatt per elev denne gangen.

8.trinn har foreldremøter tirsdag 01.09 kl 18.00.

9.trinn har foreldremøter onsdag 02.09 kl. 18.00

10.trinn har foreldremøter torsdag 03.09 kl 18.00

Gi beskjed til klassens kontaktlærer dersom dere ikke har anledning til å møte.

Vel møtt!

Mvh Gro Abeland, rektor