Trygt og godt skolemiljø på Høyland

Alle som går på skolen har lovfestet rett på et trygt og godt skolemiljø. Dersom en elev ikke har det trygt og godt på skolen, er det viktig at skolen får vite det med en gang. Skolen skal da sette inn tiltak for å sørge for at eleven får det trygt og godt. Dersom foresatte ikke er fornøyde med skolens tiltak kan de ta kontakt med Fylkesmannen i Rogaland. Mer informasjon fra Fylkesmannen finner dere i videoene her:

Høyland sin plan for å skape et trygt og godt skolemiljø finner dere her: