10. trinn: Inntak til VGO – Tilbud om skoleplass

VIKTIG: Sjekk at du kan logge deg inn på VIGO.no i god tid før inntaket.

DET KJØRES 3 INNTAK.

 • 1.inntak 03.juli 2020
 • 2. inntaket kjøres 24.juli 2020
 • 3. inntaket rett før skolestart (2. uke i aug)

OBS: ALLE skal få tilbud om plass før skolestart

Første inntaket blir kjørt  03. juli, med svarfrist ca. 1 uke etter inntaket.

 • Du får melding om inntaket er gjennomført på SMS, men ikke hvor man har kommet inn.
 • Logg inn på VIGO.no med MinID(eller BankId)  for å se og ta i mot tilbudet.
 • OBS: Du får KUN 1 tilbud.
 • På VIGO.no skal du svare på tilbud om plass og/eller ventelisteplass.

Du svare JA til tilbudet uansett, ellers mister du plassen på videregående skole for neste skoleår.

 • Hvis du ikke har fått ditt ønske oppfylt har du mulighet til å velge å stå på ventelisten på en eller flere av de ønskene som er høyere enn det som blir tilbud. Du får vite hvor du står på ventelistene.
 • I noen tilfeller forekommer det at du vil ikke få tilbud om plass med en gang, men kun ventelisteplass. Svar JA! 

Du vil bli tilbudt en plass i et senere inntak. 

OBS: Alle har rett til ett av 3 utdanningsprogram, men ikke en bestemt skole.

OBS!!! Hvis du svarer NEI kan du stå uten skoleplass for neste skoleår.

FORHÅNDSVAR:

Du kan registrere et forhåndssvar i VIGO i perioden 01.juni01.juli. Dette kan være praktisk for de som reiser på ferie.
Da takker du ja til tilbudet usett og samtidig setter deg på ventelisteplass hvis du ikke får ditt første ønske oppfylt.

HJELP:

Hvis du trenger hjelp med koder, passord ringer du brukerstøtten for MinId tlf  800 30 300  eller minid@difi.no
Hvis du har et spørsmål om selve inntaket, tar du kontakt med Inntakskontor på Rogaland Fylkeskommune, tlf: 51516900. Du må ha din personnr. klar.

1. SKOLEDAGEN:

HUSK:  Du kan miste plassen hvis du ikke møt opp på 1. skoledagen! 
Hvis du er syk eller kan ikke møte opp, skal du ringer med en gang, før oppmøte, og gi beskjed.

LÅNEKASSENUtstyrsstipend:

Husk å søke (www.lanekassen.no) for utstyrsstipend. Alle får, men du søke.
Du kan først søke stipend(ene) etter du har takket ja til tilbudet på vgs. Dette kommer som neste side på VIGO.no etter at du har takket JA til tilbudet.

 • DINE SIDER: her registrerer du søknaden og får tilbake svar. Følg instruksjonene.
 • Du får IKKE pengene FØR skolen har bekreftet at du har begynt der i august.

OBS: Du må ha egen bankkonto.

Muligheter: Disse blir automatisk sjekket for deg. Du må bare registrere en søknad om stipend.

 • UTSTYRSSTIPEND – alle får hvis de har søkt.
 • GRUNNSTIPEND – for elever med foresatte med begrenset inntekt (også avhengig av hvor mange søsken under 18 år som bor hjemme. Sjekk tabellene)
 • BOSTIPEND  – hvis du bo borte fra hjemme.

LYKKE TIL MED NESTE STEG I LIVET DERES!