Vi ønsker alle elevene velkommen tilbake på mandag.

Regjeringen har nå sagt at alle elevene skal tilbake til skolen neste uke. Vi velger å la lærerne ha en planleggingsøkt mandag formiddag og ønsker alle elevene velkomment til skolen mandag 12-14.30. Elevene vil få en oppgave de skal gjøre hjemme 9-11.

Trinnene har egne innganger; 9.trinn og IK bruker elevinngangen ved fojaeen, 8.trinn går inn ved bordtennisbordene og 10.trinn går inn ved gymsal eller svømmehall. Dørene er merket. Trinnene vil ha pauser på ulike tidspunkt og en forventer at elevene respekterer regelen om å holde 1 meter avstand både ute og inne.

Elevene går rett inn i sine klasserom. Det er ikke lov å oppholde seg i gangene eller gå inn til andre klasser. En skal heller ikke oppholde seg i skolegården om morgenen. Elevene går til klasserommet og vasker eller spriter hendene før de setter seg ved angitt plass. Vi har målt opp at vi har plass til å beholde de vanlige klassene.

Fra tirsdag av blir det vanlige dager fra 8.15-13.40, men alle trinn vil få en hjemmedag med valgfag, språkfag/arbeidslivsfag og kropssøving. Dette gjør vi for å slippe å blande klassene. Nærmere plan blir lagt ut på hjemmesida i løpet av helga.

Her er informasjon fra Kolombus angående skoleskyss:

Smittevernregler:
• Gjeldende smittevernregler skal følges, med minimum en meters avstand mellom de
reisende.
• For å forenkle informasjonen om en meters avstandskrav, vil seter i bussene være merket
som sperret.
• Normalt skal det bare sitte en elev pr dobbelsete. Unntak: elever fra samme husstand kan
sitte sammen på et dobbelt sete.
• Sjåførene har ikke anledning til å følge opp at smittevernreglene overholdes, her
oppfordres skolene og elevenes foresatte om å informere elevene om de gjeldene reglene.
• Det gjennomføres ekstra vask av alle bussene, minimum en gang pr døgn.
• Etter hver tur, vil sjåførene gå over kontaktflater med desinfiserende midler.
Gjennomføring av skoleskyssen:
• Skolebussene vil kjøre i henhold til oppsatte ruter, til samme tid og strekninger som før
stenging av skolene ble gjennomført.
• I uke 20 vil vi kjøre med normal kapasitet mandag, tirsdag og onsdag.
Dersom kapasiteten på skolebussen er for liten, vil de se på ulike tiltak for å løse dette problemet.

På mandag kan elevene ta vanlig rutebuss for å komme til skolen kl 12.

Vi gleder oss veldig til å se alle elevene våre igjen. Ha en flott helg, så snakkes vi på mandag!