Plan for trinnene framover

Det var veldig kjekt å se elevene igjen i dag. Håper de også synes det var greit å starte igjen. Klassene vil få en ny timeplan, som gjelder fra tirsdag 12.05. Disse planene blir lagt ut her på hjemmesida, på samme sted som ukeplanene pleier å ligge. De blir også lagt ut i classroom til elevene.

Alle trinnene vil ha en dag med hjemmeskole. Dette fordi vi ikke vil blande alle klassene i språkfag, arbeidslivsfag og valgfag. 8.trinn har hjemmedag onsdag, 9.trinn jobber hjemme torsdag og 10.trinn er hjemme tirsdag. IK kjører med litt kortere dager, slik de har gjort en periode.

I de praktisk-estetiske fagene er det egne regler ift smittevern og disse vil derfor blir litt annerledes. Noen timer vil bli på skolen, noen ute og noen hjemme. Dette gjelder mat og helse, kunst og håndverk, kroppsøving og musikk. Elevene vil få beskjed av sin faglærer hva som gjelder i deres fag.

Siste økt mandag (13.40-14.30) er en tverrfaglig arbeidsøkt, hvor elevene kan velge å jobbe på skolen eller hjemme. Det vil være voksne til stede på skolen, for de som ønsker å jobbe her. Ut over dette starter og slutter vi som normalt.