Plan for klassene mandag 11.05:

Klassene får mandag 11.05 først en økt sammen med kontaktlærer, hvor de kan få dele hvordan de har hatt det i perioden med hjemmeskole. I andre økt blir det norsk, matematikk eller engelsk etter følgenede plan:

Mandag 11.05.20

8.trinn9.trinn10.trinn
12-13.15Klassens time med kontaktlærer. Klassens time med kontaktlærerKlassens time med kontaktlærer
13.15-14.30MatematikkNorskEngelsk

Klassene får pauser på ulike tidspunkt.