Nye retningslinjer i forhold til smittevern

I dag har det kommet ut nye retningslinjer i forhold til smittevern i skolen. Her tar de bort regelen om at det skal være en meter mellom elevene i klasserommet. Det betyr at klassene som hos oss har vært delt på to rom, nå kan samles i klasserommet sitt igjen.

Ellers har vi fra før hatt vanlige dager på skolen i teoretiske fag. I forhold til de praktisk-estestiske fagene trenger vi litt mer tid til å se om det blir noen endringer. Elevene må følge med på sine ukeplaner for å se hvilket fag de skal ha når og hvor de skal møte hen.

Vi vil igjen takke elever, ansatte og foresatte for et godt samarbeid og en veldig god evne til omstilling.

Vi vil også ønske alle en fin langhelg og håper at alle kan få slappe av litt i sola.

Under finner dere lenke til ny smittevernveileder. Vi er nå på gult nivå.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/

Bildet er tatt av Adina Voicu fra Pixabay