Informasjon fra skolen

Hjertetelefon

Vi minner om at dersom du som er elev har det vanskelig og trenger noen å snakke med, kan du ringe vår “hjertetelefon”: 91910822. Her treffer du vår sosialrådgiver mellom 8-14.00.

Hjemmeundervisning

Planer for hjemmeundervisning ligger på hjemmesida under trinn og ukeplaner. Her står det hva elevene skal gjøre når og hvilken faglærer de kan kontakte. Til neste uke er det spesifisert at øktene varer 9-11 og 12-14.00. Faglærere er tilgjengelige for veiledning og hjelp i disse periodene. Vi anbefaler at elevene opprettholder rutiner med tanke på søvn, mat, fysisk aktivitet og skolearbeid.

Smittevern

Vi ber dere foresatte om å hjelpe ungdommene å følge reglene for smittevern i kommunene. Dette betyr at de ikke kan samles mange på ett sted og at de kun skal være sammen med familie eller nærmeste venner. Informasjon om kommunens råd finner dere fortsatt her: https://www.sandnes.kommune.no/aktuelt/corona-viruset/

Med vennlig hilsen

Gro Abeland
Rektor
Høyland ungdomsskole

Image by Selling of my photos with StockAgencies is not permitted from Pixabay