Informasjon fra helsesykepleier

Nå når skolene er stengt har kommunen opprettet et nytt nummer til helsesykepleier, som gjelder for alle skolene. Dette gjøres fordi helsesykepleierne på de ulike skolen blir disponert til andre oppdrag innen helse og omsorg. Det nye nummeret er åpent man -fre 09.00-14.00: 90402381. Her finner dere mer informasjon om dette: https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/helse/helsesykepleier-i-skolene/

You can find information about Corona in 24 languages here: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/