Til foresatte til elever på neste års 8. trinn

Foreldremøte ang. oppstart på ungdomsskolen

Dato: Onsdag 12.02.20

Klokken: 18.00 – 19.00

Sted: Gymnastikksalen på Høyland ungdomsskole (parkering i skolegården)

Vi vil gjerne invitere til et foreldremøte om overgangen mellom barneskolen og ungdomsskolen.

På møtet vil vi gå gjennom hva som skjer i overføringen mellom skolene, valgfag, språk, klassesammensetning og annet.

Elevene har alt fått denne informasjonen og skal derfor ikke være med på møtet.

Vi gleder oss til å treffe dere!

Med vennlig hilsen

Rektor Gro Abeland

Avdelingsleder Irene Ottøy Kristiansen

Image by Mari Smith from Pixabay