Informasjonsmøte om videregående opplæring

Invitasjon til foresatte og elever.

Sted: Personalrommet på Høyland ungdomsskole

Tidspunkt:

  • 10A – tirsdag 07.01, kl.18.00 – 19.30
  • 10B – onsdag 08.01, kl.18.00 – 19.30
  • 10C – torsdag 09.01, kl.18.00 – 19.30

Agenda:

  • Generell informasjon om videregående opplæring
  • Søknadsprosessen
  • Informasjon om eksamen til våren

Felles informasjonsmøte om videregående opplæring for elever og foresatte skal sikre at alle får den samme informasjon. Møtet er obligatorisk for elevene, men det er viktig at foreldrene også er med. Elevene vil få avspasering for møtetiden, i tilknytning til eksamen til våren.

Det er viktig å huske at det er eleven som er ansvarlig for å søke videregående opplæring, men skolen skal bistå eleven og foresatte i prosessen.

Ta kontakt med undertegnede dersom tiden ikke passer.

Knut Hilleren Margaret Engseth
Avd. leder 10.trinn YOU-rådgiver