Ansatte skal på kurs 27. januar og 10. februar

Mandag 27. januar og mandag 10. februar skal ansatte kurses i den nye programvaren for å planlegge og vurdere skolearbeid.

Disse dagene vil elevene få oppgaver de skal jobbe med fra kl. 13:00. I utgangspunktet skal elevene jobbe hjemme, men hvis noen foresatte ønsker at eleven skal jobbe på skolen, må kontaktlærer informeres om dette innen torsdag 23. januar.

Image by khamkhor from Pixabay