8. og 9. trinn på Høyland og Bogafjell

Som tidligere nevnt skal nye Bogafjell ungdomsskole stå klar til å ta i mot elever fra høsten 2020.
Dette vil få konsekvenser for Høyland ungdomsskole og elevene ved neste års 9.trinn.

Det er bestemt at Bogafjell ungdomsskole starter opp med elever på 8. og 9.trinn.
For elevene som i dag går på Høyland ungdomsskole vil neste skoleår bli slik:

  • Årets 9.trinns elever fra Bogafjell fortsetter på Høyland også på 10.trinn.
  • Årets 8.trinns elever fra Bogafjell skolekrets på Høyland vil få skoleplass på 9.trinn på Bogafjell ungdomsskole høsten 2020. Det er til disse elevene blitt sendt ut et forhåndsvarsel 1.november 2019. Forhåndsvarselet går på at rektor på Bogafjell ungdomsskole i januar 2020 vil fatte enkeltvedtak om skoleplass på Bogafjell ungdomsskole. Dersom foreldre/foresatte ønsker at barnet likevel fortsetter sin skolegang ved Høyland ungdomsskole vil det i brevet bli gitt en åpning for å gi tilbakemelding om dette.
  • Årets 8.trinns elever fra Austrått, Iglemyr og de fra Bogafjell som velger å bli videre på Høyland, vil bli satt sammen i nye klasser høsten 2020. Skolens rutiner for klassesammensetning vil bli fulgt.
  • Neste års 8.trinn(årets 7.trinn) vil bli sammensatt av elever fra Austrått og Iglemyr.