TEMADAG for 10.trinn 24/10.19

Tema: SEKSUELL HELSE

Skolehelsetjenesten arrangerer temadag for elevene i samarbeid med skolen. Vi inviterer gjesteforelesere og legger opp til en annerledes, spennende og nyttig skoledag med utvalgte tema om seksuell helse. Dialogundervisning med mulighet for refleksjon er sentralt. Tema er valgt i samsvar med skolens læreplaner.

  • Kroppens anatomi og fysiologi v/skolelegen
  • Seksualitet v/helsesykepleier og sexolog
  • Seksuell orientering og kjønnsidentitet v/FRI
  • Ung og gravid uten at det er planlagt, etiske dilemma v/Amathea
  • Prevensjonsundervisning m/kondomskole v/helsesykepleier
  • Lov og rett. Loven som beskyttelse. Egne grenser og alkohol v/politi
Image by Photo Mix from Pixabay