Nasjonale prøver 2019

Høst og skolestart er også tid for gjennomføring av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk

De nasjonale prøvene gjennomføres på 8. og 9. trinn og fordeler seg over tre uker (uke 37-39). I kalenderen på hjemmesiden vår finnes det full oversikt over hvilke klasser som skal gjennomføre når. En nasjonal prøve varer ca to skoletimer. Vi ønsker å få med alle elevene. Derfor blir det en ekstramulighet for elever som har vært borte i uke 39. 

Elevene og foresatte vil få tilbakemelding om resultatene på utvikllingssamtalene tidlig i november.

Det er Utdanningsdirektoratet (Udir) som er ansvarlig for å utvikle de nasjonale prøvene. Ønsker du ytterligere informasjon, kan du trykke her.