Insektshotell i kunst og håndverk

Vi jobber med temaet insekter på 9. trinn i kunst og håndverk. Vi kan stå overfor en stor utfordring med at mange insektsarter kan dø ut som følge av klimaendringer og utbygging/avskoging. Mange av de insektene som er truet er vi avhengige av. Derfor har vi lært om insekter, hvorfor de er nødvendige, og hva vi kan gjøre for å redde dem.

Et av tiltakene er å sette ut insektshotell i hager og rundt huset. Alle elvene på 9. trinn skal derfor jobbe med sløyd og lage hver sitt insektshotell. De skal også jobbe med grafikk, og med å lage linosnitt av insekter. Dette skal de trykke på A3-plakater og lage utstilling av. Vi skal også bruke trykket som dekor på insektshotellet. Alle klassene har kommet godt i gang med skissene.