Samarbeid med en tysk skole

Vi på Høyland ungdomsskole er fornøyde med å ha gjenopptatt et tidligere samarbeid med Georg-Büchner-Gymnasium i Winnenden/Baden-Württemberg.

Vår ungdomsskole har fokus på toleranse, respekt og demokratitanken i opplæringen. Som del av dette er skolen med i skolenettverket DEMBRA, og Høyland ungdomsskole vant Benjaminprisen i 2018. Vårt samarbeidsprosjekt med den tyske skolen omfatter tyskklassen på 9. trinn, og vi har et felles tema, som omhandler nettopp disse verdiene nevnt ovenfor.

Georg-Büchner-Gymnasium er på sin side medlem i skolenettverket «Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Nettverket ble etablert i 1995 under navnet «Schule ohne Rassismus» og over 3000 skoler fra alle delstater i Tyskland deltar, med flere enn 1,5 millioner elever. Via «Courage-shop» kan skoleklasser skaffe seg klistermerker, pins, t-skjorter og bannere med et tydelig budskap. Hovedkontoret til skolenettverket «Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage» får støtte fra tyske myndigheter, bl.a. gjennom Bundeszentrale für politische Bildung i Bonn.

Det er et krav som stilles til skolene for å bli en godkjent «Courage-skole»: Minst 70% av elevene og ansatte i en skole må skrive under på følgende verdiplakat:

For 15 år siden omfattet vårt samarbeid med Georg-Büchner-Gymnasium både lærer- og elevbesøk på de respektive skolene. Vi tok opp samarbeidet igjen før dette skoleåret. Elevene ble i fjor høst satt opp parvis (en norsk og en tysk elev), og de har blitt kjent gjennom sosiale plattformer som Skype og Snapchat.

Vi har også hatt Skype-økter i klasserommet. Tyskelever på 8. trinn har også hatt muligheten til å følge med på Skype-dialogen elevene imellom.
Våre elever har presentert plakater om Benjaminprisen, det norske skolesystemet og severdigheter i regionen vår. Det har vært et stort engasjement fra begge sider og vi ser frem til det videre samarbeidet!

Stian Aske