MULIG STREIK VIL RAMME UNGDOMSSKOLENE

Meklingsfrist er 24.mai kl 06.00. Høyland ungdomsskole har mottatt plassoppsigelse for medlemmene i UNIO.

Vi ber foresatte om å følge med i media og her på skolens hjemmeside. Informasjon om konsekvenser ved en eventuell streik vil bli lagt ut på hjemmesiden så snart vi vet noe om utfallet. I utgangspunktet skal alle elever forberede seg på å gå på skolen som vanlig i morgen.

Informasjon fra Sandnes kommune gitt 21.05.19:

Sandnes har mottatt plassoppsigelser fra Unio og Akademikerne for totalt 232 ansatte som vil bli tatt ut i streik fra fredag 24. mai dersom meklingen ikke fører fram innen fristen. De aller fleste arbeider i en av kommunens sju ungdomsskoler, men også driften av Frivillighetssentralen blir berørt og må stenge dersom det blir streik fra fredag morgen.

Alle ungdomsskolene vil få store utfordringer med å opprettholde forsvarlig undervisning. De fleste skolene vil ikke kunne opprettholde undervisningen. Alle 12 klassene som skal ha eksamen i engelsk på fredag, får eventuelt avlyst eksamen dersom det blir streik. Selv om det er fare for streik og at eksamen kan bli avlyst, er det viktig at elevene forbereder seg til eksamen som planlagt.

Totalt vil 2 750 elever blir direkte berørt dersom det blir streik på fredag.

Hver enkel ungdomsskole vil informere om konsekvensene av en eventuell streik på sine hjemmesider.​

Høyland vil legge ut informasjon om mulige konsekvenser innen torsdag.

Kontaktperson: Vigdis.vatne@sandnes.kommune.no