Bli Med Å Bygg!

I to dager denne uken, har 9.trinns elever vært med på opplegget Bli Med Å Bygg. Opplegget drives av Byggopp (Opplæringskontor for Bygg- og Anleggsbransjen) og har som mål at elevene skal lære mer om mulighetene i disse bransjene, gjennom informasjon og praktisk yrkesutøvelse. Oppdraget er å bygge en modell hytte/hus ut fra arbeidstegninger.

Gand vgs stiller opp med både lærere og flinke elever fra VG1 og VG2. Akkurat som i arbeidslivet, samarbeider elevene med medelever i gruppen sin og med elevene fra Gand. Her overføres kunnskap og ferdigheter om yrket, slik at våre elever kommer fram til et tilfredsstillende sluttprodukt.

Her er det mange arbeidsomme og flinke elever!