INFORMASJONSSKRIV OM HÆRVERK PÅ SKOLEN OG I NÆRMILJØET.

Etter flere år med lite hærverk, har skolen nå måttet bruke betydelige ressurser på å oppklare episoder. De siste månedene har vi vært plaget med mye hærverk i og rundt skolen vår. Senest forrige uke ble flere dusjhoder revet ned i Austråtthallen. Rett før jul ble den ene inngangsdøren ødelagt og skolen måtte betale 30 000 kr for å få den fikset.

Hærverk skjer sjeldent med bare en person til stede. Det finnes alltid noen som vet.
Utfordringen vår med å løse disse sakene er at elevene er tause.
Mine ansatte må i flere tilfeller bruke en hel arbeidsdag for å prøve å ordne opp, men når en spør elevene får vi to svar ”Det var ikke meg” og ”vet ikke”. Realiteten er at halvparten av de spurte ungdommene vet hva som skjedde men ingen vil ”snitche” som de selv sier. De vil ikke sladre.

Det er svært vanskelig å få bukt med dette problemet så lenge vi ikke finner ut av hvem som ødelegger.

I dag har jeg og miljøteamet vært inne i alle klassene og snakket med elevene om hærverk og skolens ordensreglement. Det er ikke mange sanksjoner vi har dersom vi ikke finner ut av hvem som har ødelagt hva. Derfor har jeg bestemt at jeg setter av 100 000 kr fra skolens budsjett til elevene. Disse pengene skal elevene få bruke til noe de selv ønsker. Det kan være tur til kongeparken, møbler til vestibylen, utstyr til aktiviteter eller lignende. Dersom det skjer mer hærverk i og rundt skolen vil jeg trekke 4000 kr tilbake av denne potten for hvert tilfelle som vi ikke får oppklart. På denne måten håper jeg at elevene selv er med å stoppe hverandre fra å drive med hærverk.

Vi ønsker også at dere foresatte hjelper til å få sette en stopper for denne utviklingen og ber derfor om at dere tar en prat med ungdommene hjemme.

Vigdis Vatne
Rektor