Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen i Sandnes 2019

I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Sandnes kommune blant elever i 8.–10. klasse. Tidligere har kommunen gjennomført undersøkelsen i 2010, 2013 og 2016. For å gi et godt bilde av situasjonen i Sandnes, er det viktig at så mange som mulig deltar.