Samarbeid med tysk skole

Vi har i høst, sammen med elevene i tyskklassen på 9. trinn, gjenopptatt et samarbeid med den tyske skolen, Georg-Büchner-Gymnasium i Winnenden. Også for flere år siden hadde Høyland ungdomsskole et samarbeid med denne skolen, og vi setter pris på at vi igjen jobber med et felles prosjekt. Vi har temaer som omhandler demokrati og toleranse, verdier som begge skolene jobber aktivt med. 


Elevene fra de to klassene lager plakater om bl.a. toleranse og respekt, samt om skolesystemet og severdigheter i egen region. Elevene vil fortelle om vår erfaring som en Dembra-skole. Elevene presenterer til hverandre via Skype.

De har allerede fått god kontakt på sosiale medier med hverandre, i grupper på to-tre elever.