Julegudstjeneste

Høyland menighet har i år invitert skolen til julegudstjeneste torsdag 20/12-18 kl 12.00. Gudstjenesten er forberedt i et samarbeid mellom Høyland menighet og skolen, og er også informert om i FAU.

LIKEVERDIG ALTERNATIVT TILBUD PÅ SKOLEN

Parallelt med julegudstjenesten vil skolen tilby et likeverdig alternativt tilbud for elevene som melder om fritak. Viser ellers til UDIR sin hjemmeside og redegjørelsen for gjennomføring av gudstjenester i skoletiden. http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Gudstjenester-i-skoletiden/

Last ned skjema med svarslipp her: Julegudstjeneste informasjonsbrev 2018