CHROMEBOOK-lading/lader

Pga. en del utfordringer i forbindelse med lading av Chromebooks, ser vi oss dessverre nødt til å komme med en påminnelse/presisering.

I IKT-reglementet, som alle har mottatt og signert, står det bla.:

  • Eleven lader maskinen hjemme og tar den med på skolen ferdig ladet.

Vi presiserer nå:

  • Lader skal ikke tas med på skolen.

Du finner hele IKT-reglementet på www.hoyus.no under menyen Informasjon.

Vi minner også om at det står under «Skader og erstatningsansvar»: Oppstår det problemer med maskinene vil IKT-ansvarlig på skolen hjelpe elevene med å prøve å løse dette. For skader på skolens datautstyr gjelder Lov om skadeerstatning: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1969-06-13-26#KAPITTEL_1

Alle elever får med seg et ark hjem som skal signeres og returneres til skolen.

Her kan du laste det ned som pdf.