Parkering under utdanningsmessen på Lundehaugen, 6. november

For å frigjøre parkeringsplasser, så er det nok lurt om ansatte ved de ulike skolene parkerer på grusbanen nedenfor Lundehaugen ungdomsskole. For å komme ned til banen, så kjører man rett frem i stedet for å ta til venstre og inn på skolens parkeringsplass. Veien ned til banen er ikke veldig synlig, men er en grusvei hvor det tidligere har stått en bom.