Besøk av skoleeiernettverk på Høyland


Representanter fra Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Sandnes kommuner var på Høyland ungdomsskole fredag 2. november. Senter for flerspråklige barn og unge (Fbu) i Sandnes sto bak invitasjonen og ønsket å vise noe av det vi gjør på skolen.


Både elever og lærere hadde presentasjoner. Elevene som var på Utøya i oktober bidro med et interessant og inspirerende innslag med bilder og refleksjoner. Det ble også blant annet snakkket om Benjaminprisen, Flexid, Dembra og Lesson Study.

HUS tar tar gjerne i mot besøk ved en annen anledning.