Oppdatert skolerute

Den oppdaterte skoleruten finner du alltid under menyen Informasjon og Skolerute.